Η ForthRight ανέλαβε τα Social Media του Νέου WHO IS WHO !

Η ForthRight ανέλαβε τα Social Media του Νέου Who is Who. Σκοπός της ForthRight και του Who is Who είναι η ανάδειξη των Ελλήνων που δημιουργούν ακόμα και την περίοδο της κρίσης. Στο Ελληνικό Who is Who μπορείτε να βρείτε τις βιογραφίες όλων των σημαντικών Ελλήνων, των Ελλήνων που αξίζει να διαβάσεις και να μάθεις τη βιογραφία τους.

Η ForthRight έχει αναλάβει:
– Την στρατηγική επιμέλεια των facebook posts
– Την προώθηση της facebook σελίδας
– Την διοργάνωση διαγωνισμών μέσα από το facebook
– Την αύξηση του engagement με τα μέλη-αναγνώστες

Who is Who
Εδώ και τρεις δεκαετίες τα έργα της σειράς Hübners Who is Who αποτελούν την εγγυημένη βάση δημοσιογραφικής, οικονομικής και επιστημονικής δουλειάς – όπως επίσης και φερέγγυα πηγή πληροφοριών για λήπτες αποφάσεων από τον χώρο της πολιτικής και της οικονομίας.

Όταν ένα μέσο υφίσταται για τόσο μεγάλο διάστημα και εξελίσσεται διαρκώς, η επιτυχία μπορεί εύκολα να εξηγηθεί. Συνεπώς και η χρησιμότητα, που προκύπτει από αυτό: Πουθενά αλλού δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός επίκαιρων και αμερόληπτων βιογραφιών, όπως στα έργα της σειράς του Hübners Who is Who.

Ακριβώς αυτές οι αμερόληπτες πληροφορίες για προσωπικότητες σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης έγιναν αναπόσπαστο τμήμα σε σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής: Διευκολύνουν την σύναψη επαφών με τους ανθρώπους και αποτελούν απαραίτητο βοηθητικό μέσο για προσωπικές συνταντήσεις και επαγγελματικές επαφές. Τελικά, πίσω από κάθε επιχείρηση και ίδρυμα κρύβεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και λήπτης αποφάσεων. Η χρήση της σωστής πληροφορίας την σωστή στιγμή ανοίγει για εσάς το αποφαστικικό προτέρημα επικοινωνίας. Ανεξάρτητα από το εάν αυτό οδηγήσει τον δημοσιογράφο σε μια συνέντευξη, ή τον επιχειρηματία σε κλείσιμο συμφωνίας με άλλη επιχείρηση ή σε συνεργασία