Affiliate Marketing

Με τον όρο Affiliate Marketing περιγράφουμε τη σχέση ανάμεσα σε ένα Διαφημιζόμενο, αναφέρεται συνήθως ως Merchant ή Advertiser, και σε ένα Affiliate, αναφέρεται και ως Publisher. Στη σχέση αυτή, στόχος του Αffiliate είναι να προωθεί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του Merchant.

O Affiliate πληρώνεται εφόσον οι επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μία προσυμφωνημένη ενέργεια (τις περισσότερες φορές η ενέργεια αυτή είναι η πραγματοποίηση μιας αγοράς) που συμφωνήθηκε ανάμεσα στον Merchant και τον Affiliate. Αυτός ο τρόπος πληρωμής λέγεται Cost per Action (CPA) και είναι αυτός που διαφοροποιεί το Affiliate Marketing από τις άλλες μεθόδους προώθησης και διαφήμισης.

Το affiliate marketing είναι ένας τύπος online marketing, όπου μία εταιρεία που συνήθως ονομάζεται διαφημιζόμενος ή merchant συνάπτει μία σύμβαση/συμφωνία με κάποια άλλη εταιρεία που ονομάζεται affiliate ή publisher με σκοπό το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος να τοποθετήσει δημιουργικά του πρώτου στη σελίδα του. Πρωταρχικός σκοπός στο affiliate marketing είναι η προώθηση και πώληση προϊόντων μέσω καναλιών διανομής, το να στείλει κανείς traffic στη σελίδα του διαφημιζόμενου που θα μετατραπεί σε πωλήσεις με αντίτιμο προμήθεια επί των πωλήσεων αυτών (Del Franco & Miller 2003, Goff 2006, Goldschmidt, Junghagen & Harris 2003, Haig 2001, Tweney 1999). Οι όροι πληρωμής εξαρτώνται από το μοντέλο που έχει επιλεγεί.

Δεδομένου ότι το βασικό στοιχείο είναι το performance, που είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του affiliate marketing, συχνά αποκαλείται και performance marketing. Affiliate πρόγραμμα είναι η επιχειρηματική συμφωνία όπου το ένα μέρος (διαφημιζόμενος) συμφωνεί να πληρώνει το άλλο μέρος (affiliate) ένα ποσό για κάθε επιθυμητή για τον διαφημιζόμενο ενέργεια.

Οι συνεργάτες (affiliates) μιας εταιρείας τοποθετούν στο website τους έναν σύνδεσμο, ο οποίος προτρέπει τους επισκέπτες του να επισκεφθούν το website μιας εταιρείας ή/και να αγοράσουν κάποιο(α) από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Σε αντάλλαγμα, ο συνεργάτης λαμβάνει ένα ποσοστό από τις πωλήσεις αυτές (Δημητριάδης, 2003).

Στο affiliate marketing η λογική που διέπει τη σχέση μεταξύ ενός διαφημιζόμενου και ενός affiliate είναι σχετικά απλή και ξεκάθαρη. Ο διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει όταν πουλήσει ένα προϊόν. Οι affiliates από την άλλη πλευρά, είναι διατεθειμένοι να τρέξουν διαφημίσεις ή να προωθήσουν προϊόντα όταν ξέρουν ότι θα κερδίσουν προμήθεια για τις πωλήσεις που θα συστήσουν στους διαφημιζόμενους. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο πλευρές είναι κερδισμένες και γι αυτό υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ θα επιβιώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη online μάρκετινγκ στρατηγική, θα εξελιχθεί και αποδειχθεί η πιο γνήσια και μακροπρόθεσμα βιώσιμη στρατηγική μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ποιος είναι ο affiliate;

Oι affiliates ή αλλιώς associates ή publishers είναι ανεξάρτητοι μάρκετερς που επιλέγουν να προωθούν μια επιχείρηση και πληρώνονται με βάση κάποιο από τα μοντέλα πληρωμής που έχει οριστεί από τους διαφημιζόμενους. Είναι οι πωλητές μιας επιχείρησης,  αντιπρόσωποι ή πολύτιμοι συνεργάτες που προωθούν ένα brand και μια επιχείρηση, επενδύοντας οι ίδιοι χρήματα για να πουλήσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες των διαφημιζόμενων. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το marketing, που επιλέγουν ποια προγράμματα θα προωθήσουν, ποια θα απορρίψουν ή θα σταματήσουν. Είναι αυτό-διοικούμενοι δεν είναι υπόλογοι για τις επιδόσεις τους. Η ανεξαρτησία που διέπει τους affiliates τους κάνει να αναπτύσσονται από κίνητρα που προέρχονται από τους ίδιους. Αυτή η έλλειψη επιρροής και ελέγχου από τα πάνω προς τα κάτω δεν πλήττει την παραγωγικότητά τους, αλλά αντίθετα  τους κάνει να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους που ίσως δεν θα ήταν εφικτοί με διαφορετικό τρόπο.

Affiliate μπορεί να είναι ένα κάποιο site, κάποιος που έχει data base και στέλνει e-mails (e-mail/newsletter affiliate) και οποιοδήποτε site περιεχομένου που προσφέρει στους χρήστες του στοχευμένες πληροφορίες και επαγγελματισμό.

Η δραστηριότητα των affiliates συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των πωλήσεων μιας επιχείρησης. Οι affiliates αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα προώθησης και marketing της σελίδας τους με σκοπό να φέρουν πωλήσεις στους διαφημιζόμενους και αναλαμβάνουν το όποιο ρίσκο προκύψει. Εάν πετύχουν, κερδίζουν χρήματα, εάν όχι, χάνουν χρήματα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ή περιορισμοί στο πόσα χρήματα μπορεί να ξοδέψει ή να κερδίσει ο affiliate. O affiliate αναζητά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και κερδίζει προμήθεια για κάθε πώληση που θα φέρει. Αυτή είναι άλλωστε η ουσία του affiliate marketing. Οι affiliates μπορεί να διαφέρουν ως προς τις δραστηριότητές τους αλλά το σίγουρο είναι ότι  δεν περιορίζονται απλά στο να οδηγούν επισκέπτες σε άλλες σελίδες. Αντίθετα, παρουσιάζουν προϊόντα στους επισκέπτες τους προσφέροντας τους μία ανεξάρτητη γνώμη ενός τρίτου μέρους.

Το μοντέλο του affiliate marketing βασίζεται στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Οι affiliates πρέπει να είναι βέβαιοι ότι πληρώνονται  για όλες τις πωλήσεις που κάνουν και ότι το traffic που στέλνουν στους διαφημιζόμενους καταγράφεται σωστά καθώς αυτό έχει άμεση επίπτωση στις προμήθειες που κερδίζουν. Είναι οι ίδιοι επιχειρήσεις και ως προμηθευτές θα πρέπει να διοικούνται, να τους δίνονται κίνητρα και να επιβραβεύονται.

Διακρίνονται οι εξής τύποι affiliates: Sites περιεχομένου  (content sites), Sites με προσφορές – κουπόνια  (Coupon sites), PPC Affiliates, e-mail/newsletter affiliates, Social Media Affiliates, Shopping Services Sites, Loyalty Affiliate Sites/Cashback Sites/Incentive affiliates.

Ποιος είναι ο διαφημιζόμενος;

Διαφημιζόμενος μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιου είδους ενέργεια. Τις περισσότερες φορές ως ενέργεια θεωρείται η ολοκλήρωση μιας αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή ο διαφημιζόμενος διατηρεί κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop. Αυτός είναι και ο πιο διαδεδομένος τύπος διαφημιζόμενου στο affiliate marketing. Ως ενέργεια όμως δεν θεωρείται μόνο η ολοκλήρωση μίας αγοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι η συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής σε κάποια υπηρεσία, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η εγγραφή του επισκέπτη σε μία ιστοσελίδα ως μέλος, η εγγραφή στο newsletter μίας εταιρείας κλπ. Σε κάποιες, λίγες και μεμονωμένες περιπτώσεις, η επιθυμητή ενέργεια μπορεί να είναι το click του χρήστη στη σελίδα. Το μοντέλο πληρωμής pay per click, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές σε άλλους τύπους online διαφήμισης (πχ στις μηχανές αναζήτησης) δεν συναντάται συχνά στο affiliate marketing. Οι διαφημιζόμενοι που υιοθετούν αυτό το μοντέλο είναι γιατί είτε δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια που μπορεί να ολοκληρωθεί στην ιστοσελίδα τους είτε χρησιμοποιείται συνδυαστικά με κάποιο CPA μοντέλο προς ενίσχυση του affiliate προγράμματος έναντι των ανταγωνιστών του.

Από τα μοντέλα πληρωμής που αναφέρθηκαν, τα πιο διαδεδομένα σήμερα είναι: Pay Per Sale, Pay Per Lead, Pay Per Click.

Τι είναι τα affiliate networks και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Στο affiliate marketing συμμετέχουν χιλιάδες διαφημιζόμενοι και χιλιάδες affiliates οι οποίοι προωθούν ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς διαφημιζόμενους στέλνοντάς τους επισκέπτες και πωλήσεις με ανταλλαγή προμήθεια επί των πωλήσεων. Οι σχέσεις μεταξύ διαφημιζόμενων και affiliates διοικούνται τις περισσότερες φορές μέσω των affiliate δικτύων (affiliate networks). Τα affiliate δίκτυα παρέχουν την τεχνολογία ώστε να υποστηρίξουν την καταγραφή των ενεργειών καθώς και τις συναλλαγές που γίνονται. Επίσης, διαχειρίζονται και υπολογίζουν τις προμήθειες και στις περισσότερες περιπτώσεις την έκδοση των παραστατικών πληρωμής αλλά και την αποστολή των πληρωμών. Επιπλέον, διευκολύνουν τη διαδικασία συμμετοχής των affiliates στα προγράμματα των διαφημιζόμενων (όταν ένας affiliate θέλει να προωθήσει έναν διαφημιζόμενο) καθώς και την πρόσβασή τους στα δημιουργικά προώθησης (banners, σύνδεσμοι κειμένου, προϊοντικά feeds). Τα δίκτυα ουσιαστικά διευκολύνουν όλη τη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας