Η ForthRight ανέλαβε την κατασκευή της σελίδας και το Digital Marketing για τo ηλεκτρονικό περιοδικό υγείας ( i-ygeia.gr )

Η ForthRight ανέλαβε το Digital Marketing για τo ηλεκτρονικό περιοδικό υγείας ( i-ygeia.gr )

Σκοπός της ForthRight είναι η ανάδειξη των υπηρεσιών του.

Η ForthRight έχει αναλάβει:
– Digital Marketing
– Social Media (facebook,google+,instagram,youtube)
– Κατασκευή σελίδα
– Email Marketing
– Content Marketing
– Search Engine Optimization

site: Ηλεκτορνικό περιοδικό υγείας i-ygeia.gr –
 

Κατηγορίες: υγεία – σεξ – άσκησηδιατροφήομορφιάπαιδίψυχική υγεία