Η ForthRight ανέλαβε την ανακατασκευή της σελίδας για το Beauty Nail Spa!

Η ForthRight ανέλαβε την ανακατασκευή της σελίδας για το Beauty Nail Spa!

Σκοπός της ForthRight και των ιδιοκτητών είναι η καλύτερη προβολή – παρουσία στο διαδίκτυο.

Η ForthRight έχει αναλάβει:
– Την ανακατασκευή της σελίδας με διαχειριστικό
– Multilingual σελίδα
– On-site Search Engine Optimization
– Τη σύνδεση της σελίδας με τα κοινωνικά δίκτυα

site: http://www.beautynailspa.gr/