Η ForthRight ανέλαβε την κατασκευή της σελίδας και το digital marketing για το δικηγορικό γραφείο Στρατηγόπουλος – Κοκκινίδης & Συνεργάτες

Η ForthRight ανέλαβε την κατασκευή ιστοσελίδας και το digital marketing για το δικηγορικό γραφείο Στρατηγόπουλος – Κοκκινίδης & Συνεργάτες

Σκοπός της ForthRight και του δικηγορικού γραφείου είναι η ανάδειξη των υπηρεσιών του.