Η ForthRight ανέλαβε το Digital Marketing του Φαρμακείου RealPharmacy!

Η ForthRight ανέλαβε το Digital Marketing του φαρμακείου RealPharmacy.

Σκοπός της ForthRight και του φαρμακείου RealPharmacy είναι η προβολή και προώθηση του online καταστήματος.

Η ForthRight έχει αναλάβει:
– Τη στρατηγική επιμέλεια του online καταστήματος
– Search Engine Optimization
– Την προώθηση της facebook σελίδας
– Τη διαχείριση καναλιού στο youtube
– Τη διοργάνωση διαγωνισμών μέσα από το facebook
– Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους πελάτες του φυσικού και του ηλεκτρονικού καταστήματος
– Email Marketing

Φαρμακείο Ρουχωτάς Χαράλαμπος, Διδότου 39 & Μαυρομιχάλη, Αθήνα Τηλ. 210 3609096

site: http://www.realpharmacy.gr/