SEO τεχνικές: 17 πιθανοί παράγοντες κατάταξης στη Google που μπορεί να μην λαμβάνετε υπόψιν

Η ForthRight,  είναι μια από τις αναγνωρισμένες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα για την υπηρεσία SEO.

Πριν λίγες ημέρες τελείωσε η μεγαλύτερη αλλαγή στον αλγόριθμό της Google για την κατάταξη των αποτελεσμάτων στη μηχανή αναζήτησης της Google. Πολλές σελίδες βγήκαν υψηλότερα, πολλές εξαφανίστηκαν ενώ αρκετές δεν άλλαξαν θέση. Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε 17 παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξη της σελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης.

Κρίνεται συνεπώς απαραίτητη η εμβάθυνση σε ορισμένες αλλαγές του αλγορίθμου της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στον κόσμο της Google. Να σημειωθεί, πως οι ακόλουθες SEO τεχνικές προκύπτουν από πειράματα και συσχετίσεις και δεν αποτελούν όλες επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της Google για την επίσημη ύπαρξη των νέων αυτών παραγόντων.

1. HTTPS

Από το έτος 2014 η Google έχει αναφερθεί στη χρήση του  HTTPS από κάθε ιστοσελίδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε την ίδια χρονιά, ανακοινώνοντας πως η χρήση του πρωτοκόλλου SSL θα αποτελεί παράγοντα κατάταξης που σταδιακά θα αποκτάει μεγαλύτερη δύναμη. Το 2017, η κατηγοριοποίηση από την Google, ιστοτόπων δίχως HTTPS ως μη ασφαλών, ήρθε να ισχυροποιήσει περαιτέρω την συγκεκριμένη θεωρία.

2. Φιλικότητα σε κινητά

Η σημασία του παράγοντα αυτού πηγάζει από την αναβάθμιση που πραγματοποίησε η Google το 2015. Η αναβάθμιση αυτή αφορούσε τις ιστοσελίδες που είχαν δυσκολία εμφάνισης από κινητές συσκευές. Όπως διαπιστώθηκε οι σελίδες αυτές που δεν ήταν φιλικές προς κινητά, δεν εμφανίζονταν καθόλου στα αποτελέσματα των αναζητήσεων που πραγματοποιούνταν από φορητές συσκευές.

3. Οχι σε Pop up παράθυρα

Το 2017 η εταιρία αναζήτησης θέσπισε «ποινή» για τους ιστοτόπους που επέτρεπαν σε αναδυόμενα παράθυρα και εξωτερικές ιστοσελίδες κατά την πλοήγησή του μέσω κινητής συσκευής.

4. Προτεραιότητα σε περιεχόμενο κινητών συσκευών

Ο παράγοντας αυτός αφορά την επιλογή της Google να παρουσιάζει την mobile έκδοση της ιστοσελίδας, ακόμα και αν ο χρήστης κάνει χρήση άλλης συσκευής (πχ σταθερός υπολογιστής). Συνεπώς τα αποτελέσματα αναζήτησης δίνουν προτεραιότητα και επικεντρώνονται σε ιστοσελίδες φιλικές προς κινητά, ανεξαρτήτου συσκευής πρόσβασης.

5. Πρωτότυπο περιεχόμενο 

Το γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι content is the King! Συνεπώς αν θέλουμε καλή κατάταξη στη Google το 1ο πράγμα που πρέπει να ασχοληθούμε είναι το περιεχόμενο της σελίδας μας. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να έχει ροή, να είναι ενημερωτικό και να μπορεί να διαβαστεί εύκολα από τον επισκέπτη.

6. Βάθος στο περιεχόμενο

Όπως έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, η παροχή αρκετών και ικανοποιητικών πληροφοριών στη μηχανή αναζήτησης για την ιστοσελίδα, μπορεί να συμβάλλει στο SEO. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στην πρώτη σελίδα αναζήτησης συναντάμε αποτελέσματα με πάνω από 2.000 λέξεις. Ο παράγοντας όμως αυτός δεν συνδέεται με τον αριθμό των λέξεων, αλλά με ένα περιεχόμενο που είναι δομημένο, πλούσιο και εκτενές.

7. Τα βίντεο είναι εδώ

Τα βίντεο πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάταξη της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης. Ο λόγος είναι ότι καλυτερεύουν την εμπειρία του χρήστη στη σελίδα μας αυξάνοντας παράλληλα και τον χρόνο παραμονής.

8. Ετικέτες των επικεφαλίδων

Γνωρίζοντας πως οι ετικέτες για τις επικεφαλίδες δημιουργήθηκαν με στόχο να ιεραρχήσουν τις ουσιαστικές πληροφορίες ενός κειμένου, είναι λογικό η Google να τις ερμηνεύει με τον τρόπο αυτό. Η χρήση συνεπώς της ετικέτας H1 (η μεγαλύτερη επικεφαλίδα της σελίδας) μπορεί να ταυτιστεί με το θέμα της σελίδας. Με την διενέργεια πειραμάτων, διαπιστώθηκε πως η χρήση της H1 ετικέτας μπορεί να συμβάλλει σε κάποια μικρή αλλαγή στην κατάταξη, που όμως δεν είναι υψηλής σημασίας.

9. Εσωτερικός διαμοιρασμός του PageRank

Το PageRank αποτελεί το θεμέλιο της μηχανής αναζήτησης και είναι μια εκτίμηση για την πιθανότητα ένας τυχαίος χρήστης να «πέσει» πάνω σε μία ιστοσελίδα, αν το μόνο που έκανε ήταν clicks σε τυχαίους συνδέσμους. Η εσωτερική αρχιτεκτονική του ιστοτόπου λοιπόν, είναι μεγάλης σημασίας τόσο για την κατάταξη όσο και για την χρηστικότητα της ιστοσελίδας.

10. BackLinks

Ακομα και σήμερα, αν και σε περιορισμένη κλίμακα, τα backlinks δηλαδή links από άλλες σελίδες και κυρίως με anchor text προς τη δική μας σελίδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα κατάταξης της ιστοσελίδας μας.  Επιλέγουμε σελίδες με υψηλό page rank, μεγάλη επισκεψιμότητα και συναφείς με το αντικείμενό μας.

11. Σχετικότητα των BackLinks

Με τον αλγόριθμο Hilltop, η Google κατάφερε το 2003 να έχει την ικανότητα να εντοπίσει την σχετικότητα μίας σελίδας όσον αφορά μια λέξη-κλειδί, βασιζόμενη στο αν έχει backlinks που προέρχονται από σελίδες ειδικών σε θέματα σχετιζόμενα με την λέξη-κλειδί. Αν και μέσα στα χρόνια ο αλγόριθμος έχει μεταβληθεί, η κύρια ιδέα παραμένει πως αν μια ιστοσελίδα περιέχει αρκετούς συνδέσμους από σελίδες σχετικές με ένα θέμα, τότε υποδεικνύεται ότι και η ιστοσελίδα σχετίζεται επίσης με το συγκεκριμένο θέμα.

12. Alts εικόνων

Η ετικέτα alt αφορά το κείμενο που θα εμφανισθεί, αν η εικόνα δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να ανοίξει. Μεγάλη είναι η πιθανότητα στο μέλλον να αντιμετωπίζεται όπως το κείμενο στους συνδέσμους, αν η εικόνα συνδέεται με κάποιο URL.

13. Outbound links

Η ύπαρξη συνδέσμων σε μία ιστοσελίδα που οδηγούν σε έμπιστες από την Google σελίδες, μπορεί να είναι ένα σήμα εμπιστοσύνης του ιστοτόπου, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση επίδραση στο PageRank.

14. Ανανέωση περιεχομένου

Σε ορισμένους όρους αναζήτησης, ο χρήστης επιθυμεί να δει νέο και ανανεωμένο περιεχόμενο. Συνεπώς σε τέτοιου είδους λέξεις – κλειδιά, η πιο πρόσφατη ανανέωση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατάταξη.

15. Λέξη-Κλειδί στον τίτλο

Όπως έχει διατυπωθεί, ο τίτλος αποτελεί παράγοντα κατάταξης και η τοποθέτηση λέξεων – κλειδιών στα πλαίσια αυτού μπορεί να έχει θετική επίδραση στις κατατάξεις.

16. Λέξη-Κλειδί στο URL

Η χρήση κάποιας λέξης-κλειδί μέσα σε URL μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να στοχεύει στο να υποδείξει το θέμα της σελίδας. Πάραυτα, η υπερβολική χρήση λέξεων-κλειδιών σε URLs μπορεί να έχει εν τέλει αρνητικό αποτέλεσμα.

17. Ταχύτητα φόρτωσης σελίδας

Τέλος μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στον χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας μας. Η Google έχει ειδικό εργαλείο που μπορούμε να βρούμε αν ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας μας είναι ικανοποιητικός ή όχι. Το εργαλείο είναι το  Google Page Speed Tool.

Αν και η απαρίθμηση των παραγόντων κατάταξης δεν πρέπει να είναι η μόνη καθοδήγηση για μία SEO στρατηγική, το να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε όλους τους προαναφερόμενους παράγοντες μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την υψηλότερη κατάταξη της ιστοσελίδας μας στις μηχανές αναζήτησης.