Δικηγορικό γραφείο Στρατηγόπουλος – Κοκκινίδης & Συνεργάτες

Η ForthRight ανέλαβε την κατασκευή της σελίδας και το digital marketing για το δικηγορικό γραφείο Στρατηγόπουλος – Κοκκινίδης & Συνεργάτες

Σκοπός της ForthRight και του δικηγορικού γραφείου είναι η ανάδειξη των Υπηρεσιών του!

Η ForthRight έχει αναλάβει:
– Την ανακατασκευή της ιστοσελίδας
– Το digital marketing του δικηγορικού γραφείου